Настаняване

Ако желаете Вашите клиенти и партньори да се чувстват бодри и отпочинали по време на Вашите семинари или конференции, ние ще Ви предложим оптимален вариант за настаняване, релаксация и прекараване на свободното време за Вас и Вашите парньори, съобразени с местоположението на вашето мероприятие и бюджета, с който разполагате за неговото провеждане.

Настаняване